الوداع، گل ساری!

عنوانالوداع، گل ساری!
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٢٤ک
پدیدآورندگانآیتماتوف, چنگیز
تاریخ تولد - وفات

١٩٢٨-

پدیدآورندگان همکاربیلیوکین, ا., فروغیان, حبیب
عنوان فرعیدو داستان
ناشرپروگرس
مکان انتشارمسکو
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٩٨ص
اندازه١١*٥/١٩ س.م
پدیدآورندگان

نوشته چنگیز آیتماتوف؛ آرایش کتاب از ا. بیلیوکین؛ ترجمه حبیب ف

موضوعا. بیلیوکین, ادبیات ترجمه, پروگرس, چنگیز آیتماتوف, حبیب ف, داستان روسی, کتاب
گروه سنی(د،ه)
متن کامل

مجموعه ۲ داستان، شامل: نخستین آموزگار؛ الوداع، گل سارىAsics shoes | Air Jordan Release Dates Calendar