آلمان

عنوانآلمان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠١ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٨ص
اندازه۱۷*۲۴س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطائی آشتیانی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائی آشتیانی, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٤٨
متن کامل

مطالبى درباره ی وضعیت جغرافیایى، اقتصادی، هنر و فرهنگ کشور آلمان.Sports brands | Nike