آشیانه های جنگلی

عنوانآشیانه های جنگلی
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٢ک
پدیدآورندگانبيانکى, ويتالى وال
تاریخ تولد - وفات

١٩٥٩-١٨٩٤

پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(٢١) ص
پدیدآورندگان

از و. بى آنکى؛ ترجمه صادق سرابی

موضوعادبیات ترجمه, صادق سرابی, فانتزی جانوری, فانتزى روسى, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ, و. بى آنکى, ويتالى والنتينويچ بيانکى
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١٠ریال

عنوان کوتاهنشريه؛ ٢٩
متن کامل

پرستوی کوچک آشیانه‏اش را گم کرده است. مرغ باران او را به جنگل مى برد تا دیگر پرندگان کمکش کنند. سرانجام پرستو به لانه نزد مادرش بازمى گردد.latest Nike Sneakers | Air Jordan Sneakers