آشیانه های جنگلی

عنوانآشیانه های جنگلی
گونهکتاب
پدیدآورندگانبيانکى, ويتالى وال
پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق
متن کامل

پرستوی کوچک آشیانه‏اش را گم کرده است. مرغ باران او را به جنگل مى برد تا دیگر پرندگان کمکش کنند. سرانجام پرستو به لانه نزد مادرش بازمى گردد.