آدمک چوبی

عنوانآدمک چوبی
گونهکتاب
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
پدیدآورندگان همکاررضایی, آذر
متن کامل

مجموعه ى ۲ داستان، شامل: "آدمک چوبی"، زن عروسک ساز، شهری از آدمک های چوبی درست مى کند. در آن شهر دختر جوانی هست که به ناچار باید با یک عروسک شاخدار ازدواج کند، با متحد شدن عروسک ها، عروسک شاخدار از پا در مى آید و دختر جوان با مرد دلخواهش ازدواج مى کند. "سوسن": کافور، پدر سوسن از آدم های شرور و دزد است و سوسن دختری زیبا، پادشاه عاشق سوسن مى شود و او را با خود به قصرش مى برد. کافور که از دخترش بی‏خبر مانده است به شرارتش می افزاید و وقتی به دست افراد پادشاه زندانی مى شود، سوسن از پادشاه مى خواهد تا او را ببخشد. پادشاه به پدر پولى مى دهد و به او مى گوید از آنجا برود. کافور به مکه مى رود و از تمام کارهای گذشته توبه مى کند.