آبی کوچولو، زرد کوچولو

عنوانآبی کوچولو، زرد کوچولو
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢ک
پدیدآورندگانلیونی, لئو
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-١٩٩٩

پدیدآورندگان همکارامامی, غلامرضا
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Little blue and little yellow: a Story for Pippo and Ann and other children]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٣٢]ص
اندازه٥/١٨*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

از لئو لئونی؛ ترجمه ی غلامرضا امامی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غلامرضا امامی, فانتزی ایتالیایی, فانتزی علمی- تخیلی, کتاب, لئو لئونی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

داستان بازى رنگ ها و دوستى و مهربانى آنها با هم.latest Running | Nike News