اسب پرنده

عنواناسب پرنده
گونهکتاب
شماره دسترسی١٥١٠ک
پدیدآورندگان همکارسعیدی, احمد
ناشرEIMI موسسه مطبوعاتی علمی، علی اكبر علمی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٢٢*٥/١٤ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه احمد سعیدی

موضوعاحمد سعیدی, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, کتاب, موسسه مطبوعاتی علمی،علی اکبر علمی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهای اطلسی؛ ٢٠
متن کامل

مجموعه‏ی دو داستان، شامل: "اسب پرنده": دهقانی سه پسر به نام‏های "وانیلو" و "گاوریلو" و "ایوان" دارد. روزى دزدى به گندم هاى آن ها دستبرد مى زند. ایوان مامور مى شود که شب بیدار بماند تا بتواند دزد را دستگیر کند. ماده اسب سفیدی را مى بیند و مى گیرد. اسب حاضر مى شود در برابر آزادی خود سه کره ى خود را به ایوان بدهد. ایوان با آن سه کره به عنوان مهتر به کاخ پادشاه راه می یابد و به کمک اسب کوچک که برای خود برداشته است، به آرزوهای پادشاه تحقق می بخشد. خود نیز با دختری ازدواج می کند و حاکم یکی از شهرهای روسیه مى شود. "شکارچی و میمون": شکارچی برای پیدا کردن غذا به جنگل مى رود و با خرگوشی آشنا مى شود. وقتی از خرگوش مى خواهد خوک‏هایی را که کشته است، برایش بیاورد، خرگوش قبول نمى کند. بعد با میمونی دوست مى شود. میمون همیشه در شکار به او کمک می‏کند، آن ها برای همیشه دوست مى شوند و همراه یکدیگر به شکار می‏روند.Authentic Sneakers | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE