آقا گربه و موش

عنوانآقا گربه و موش
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارسپیده,
متن کامل

"تیمی" آقا گربه ی کوچولو به موش ها حمله می‌کند. موش ها از ترس او به سوراخ می‌روند. تیمی از شکار موش ها دست می‌کشد. ولی در اتاق زیر شیروانی زندانی شده است. او متوجه می‌شود که در سقف اتاق دریچه‌ای هست، از نردبان بالا می‌رود و تصمیم می‌گیرد از سقف روی خانه ی سگ بپرد. ولی از بدشانسی وسط ظرف غذای سگ می‌افتد. در این موقع ژانت می‌رسد و او را از دست سگ نجات می‌دهد.