از گاز چه میدانید؟

عنواناز گاز چه میدانید؟
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩٩ک
پدیدآورندگانتامبلین, آناتولی نیکالایویچ
پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق, پراشکینا, ول, پراشکینا,
عنوان فرعیدوست نامرئی
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: درباره گاز چه میدانید؟

ناشرگوتنبرک
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٨٢ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

از آ: تامبلین؛ مترجم صادق - سرابی؛ رسام ول. پراشکینا

موضوعآ: تامبلین, آناتولی نیکالایویچ تامبلین, ادبیات ترجمه, پراشکینا, رسام ول, صادق - سرابی, صادق سرابی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گوتمبرگ, گوتنبرگ
گروه سنی(ج ،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهعلم برای همه
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگی کشف گاز و نفت و شیوه ی به کارگیری گازهای مصنوعی و مایع و جامع، زندگی جدید با گاز، ویژگی های دیگر گاز، اطلاعاتی درباره ی کائوچو.short url link | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival