از گاز چه میدانید؟

عنواناز گاز چه میدانید؟
گونهکتاب
پدیدآورندگانتامبلین, آناتولی نیکالایویچ
پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق, پراشکینا, ول, پراشکینا,
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگی کشف گاز و نفت و شیوه ی به کارگیری گازهای مصنوعی و مایع و جامع، زندگی جدید با گاز، ویژگی های دیگر گاز، اطلاعاتی درباره ی کائوچو.