ای‍ن‌ ح‍ادث‍ه‌ وح‍ش‍ت‍ن‍اک‍ی‌ را ک‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍ت‍ی‍ا ات‍ف‍اق‌ اف‍ت‍اده‌ اس‍ت‌ ب‍گ‍ذاری‍د ه‍م‍ه‌ در دن‍ی‍ا ب‍دان‍ن‍د

عنوانای‍ن‌ ح‍ادث‍ه‌ وح‍ش‍ت‍ن‍اک‍ی‌ را ک‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍ت‍ی‍ا ات‍ف‍اق‌ اف‍ت‍اده‌ اس‍ت‌ ب‍گ‍ذاری‍د ه‍م‍ه‌ در دن‍ی‍ا ب‍دان‍ن‍د
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۶۶۳ک
پدیدآورندگانرن‍ی‍ن‌, ی‍وگ‍ن‍ی‌
پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۵ ص
اندازه۵/۲۳*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

از ی‍وگ‍ن‍ی‌ رن‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ادق‌ س‍راب‍ی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه و قصه های شوروی, صادق سرابی, ص‍ادق‌ س‍راب‍ی, کتاب, گوتنبرگ, ی‍وگ‍ن‍ی‌ رن‍ی‍ن‌
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

متن کامل

پتیا وقتی به خیابان می‌رود به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه نمی‌کند. ماشین ها، اتوبوس ها و ترامواها که ناچار به سبب این بی توجهی پتیا پشت سر هم ترمز می‌کنند، تصمیم می‌گیرند که دیگر پتیا را سوار نکنند. پتیا اول به آنها توجه نمی‌کند. اما وقتی چند بار دیر به ورزشگاه و سینما می‌رسد و از راه رفتن زیاد خسته می‌شود، شروع به گریه می‌کند. تراموای پیر دلش به حال پتیا می‌سوزد و می‌گوید اگر او امتحان قوانین راهنمایی را بدون غلط قبول شود و قول دهد قوانین را رعایت کند، پتیا را به منزلش می‌رساند و پتیا قبول می‌کند.best Running shoes brand | NIKE HOMME