اجتماعات حشره ها

عنواناجتماعات حشره ها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٣ک
پدیدآورندگانپارکر, برتا موریس
پدیدآورندگان همکارعامری, علی محمد
ناشردانش، فرانكلین
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(٣٦) ص
اندازه٢٤*١٧ س.م
پدیدآورندگان

تاليف برتا موریس پارکر، مترجم ع.م. عامری

موضوعادبیات ترجمه, برتا موریس پارکر, ع.م. عامری, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

١٢ ریال

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای علمی مصور
متن کامل

مطالبى درباره ى ۴ حشره که زندگی جمعی دارند: منج‏ها؛ کبت‏ها (نوعی زنبور عسل)؛ مورچه‏ها و موریانه‏ها.jordan Sneakers | Nike Shoes