احمقها

عنواناحمقها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٨ک
پدیدآورندگان همکارفرهاد,
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠ ص
اندازه٥⁄١٤*٥⁄٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه فرهاد

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, فرهاد, کتاب, مجموعه ها, معراجی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهداستانهای زمردی؛ ٢٥
متن کامل

مجموعه ى ۳ داستان، شامل: احمقها، سنجاب کوچولو و خرس پیر.Running sport media | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE