اژدهای سبز

عنواناژدهای سبز
گونهکتاب
شماره دسترسی٣١٠ک
پدیدآورندگان همکارقنبری, منوچهر
ناشرغزالی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١١٢ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

[گردآورنده و مترجم] منوچهر قنبری

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, تلخیص, حکایت‌ اندرزی عامیانه, داستان فارسی, داستان فرانسوی, غزالی, کتاب, مجموعه ها, منوچهر قنبری
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥٠ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای شكوفه: داستان کودکان
تیراژ٣٠٠٠
متن کامل

مجموعه‏ی ۵ داستان، شامل: اژدهای سبز؛ دختر کارگر؛ ژان والژان؛ و ....Sports Shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles