اژدهای پنج سر

عنواناژدهای پنج سر
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٢٢ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارکوزواستانوسکی, ماریا, انسانی, شهلا
ناشرتهران
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٠٤ص
اندازه٢٤/٥*١٧س.م
پدیدآورندگان

اندرس هانس کریستین، ماریا کوزواستانوسکی؛ مترجم شهلا انسانی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه پریانی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, اندرس هانس کریستین, تهران, شهلا انسانی, فانتزی دانماركی, کتاب, ماریا کوزواستانوسکی, هانس كریستیان اندرسن
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

بهاء

١٢٥ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای بنفشه
متن کامل

مجموعه‏ی ۸ داستان، شامل: گرگ خونخوار و کبوتران سفید؛ اژدهای پنج سر؛ مرد زشت و عروس زیبا؛ و...