آرزوی یک اردک

عنوانآرزوی یک اردک
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٦ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارافسون,, می, استوکس
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٥] ص
اندازه٢/١٣*۱۴ س.م
پدیدآورندگان

جان پیلگریم؛ ترجمه افسون؛ نقاشی از استوکس می

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٥ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ١٢
متن کامل

جو سینه سرخ به والتر، تنها اردک مزرعه می‌گوید در انتهاى رودخانه یک اردک مثل او دیده است. والتر به آنجا می‌رود و او را با خود به مزرعه می‌آورد. آنها تصمیم می‌گیرند یک خانواده تشکیل بدهند.latest jordan Sneakers | Women's Sneakers