اولیور تویست

عنواناولیور تویست
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١١ک
پدیدآورندگاندیکنز, چارلز
تاریخ تولد - وفات

١٨١٢-١٨٧٠

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله, تجویدی, محمد
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Oliver twist]

ناشرعین الهی
مکان انتشار[تهران]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠٨ص
اندازه١٧*٥/٢٥ س.م
پدیدآورندگان

چارلز دیکنس؛ ترجمه عنایت الله شکیباپور؛ [نقاشی رو و پشت جلد محمد تجویدی]

موضوعادبیات ترجمه, چارلز دیکنز, چارلز دیکنس, داستان انگلیسی, عنایت الله شکیباپور, کتاب, محمد تجویدی, محمد تجوید‌ی
گروه سنی(د)
بهاء

٤٥٠ ریال

تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

الیور پس از اخراج از پرورشگاه در خیابان و کوچه ها سرگردان می شود. او در دام پیرمردی یهودی به نام فاگین می افتد که از الیور برای دزدی و گدایی استفاده می کند. سرانجام الیور به طور اتفاقی به خانه ی مرد ثروتمندی می رود و در آنجا می فهمد که با آن ها نسبت خانوادگی دارد. همان جا می ماند و زندگی خوبی را آغاز می کند.Running sport media | jordan Release Dates