افسانه های روسی

عنوانافسانه های روسی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٢٤٢ک
پدیدآورندگان همکارنیکپور, کامیار
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥٦ ص
اندازه٥/٢٣*٥/ ١٦ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه کامیار نیک پور

موضوعادبیات ترجمه, افسانه آزمونی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه جبرانی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های روسی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کامیار نیک پور, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۱۰۰ريال

عنوان کوتاهملتها قصه می‏گویند؛١١
متن کامل

مجموعه ی ۱۰ داستان، شامل: دو برادر؛ واسیلیسای زیبا؛ شاهزاده ایوان و گرگ خاکستری؛ و....affiliate tracking url | Air Jordan Release Dates 2020