از تیروکمان تا موشک

عنواناز تیروکمان تا موشک
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٩٠ک
پدیدآورندگانسویریدوف, آل
پدیدآورندگان همکارمیمتا,
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: از تیر كمان تا موشك

ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٥ص
اندازه١٤*٢١س.م
پدیدآورندگان

آل. سویریدوف؛ ترجمه میمتا

موضوعآل سویریدوف, آل. سویریدوف, ادبیات ترجمه, داستان‌ تاریخی, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ, میمتا
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ریال

متن کامل

مطالبى در باره ى تاریخ و چگونگى برخورد انسان‏ها و استفاده از جنگ افزارهایی چون تیر و کمان، منجنیق، توپ، اسلحه‏ی خان‏دار و موشک به صورت داستان هاى کوتاه.Buy Sneakers | nike