کاربرگه

Found 2341 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب  [برداشتن فیلترها]
۱۳۰۸
میرزای شیدا, خاله قرباغه و عروسى لاک‏پشت و ملانصرالدین. سعادت، مطبعه اخوان كتابچى (اسلامیه), [طهران], ص ۱۶ ص, ۱۳۰۸.
جبار باغچه بان, زندگی کودکان: برای کودکستان‏ها و مطالعه اطفال ابتدایی. بی نا, شیراز, ص ٣٦ ص, ۱۳۰۸.
جبار باغچه بان, گرگ و چوپان, پی اس در یك پرده براى نمایش در كودكستانها و قرائت شاگردان مبتدى. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
توبه نصوح. مطبعه اتحاد, بی جا, ص ٢٢ ص, ۱۳۰۷.
جبار باغچه بان, خانم خزوک یا خود انتخاب رفیق. مطبع اسلامى, شیراز, ص ۱۸ص, ۱۳۰۷.
حسین کاظم زاده ایرانشهر, راه نو, در تعلیم و تربیت. ایرانشهر, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ج, ۱۳۰۷.
جبار باغچه بان, مجادله دو پری. بی نا, شیراز, ص ۷ص, ۱۳۰۷.
۱۳۰۶
جبار باغچه بان, ارک‍ک‌ خ‍‍الا ق‍ی‍ز‌ی‌ ی‍‍ا خ‍ود ک‍ل‍ص‍ن‍م‌ خ‍‍الا ‌او‌غ‍ل‍‍ی. بی نا, تبریز, ص ۳۱ص, ۱۳۰۶.
جبرئیل جولا. مطبعه حاج عبدالرحیم, طهران, ص ٢٣ ص, ۱۳۰۶.
باباطاهر, رباعیات بابا طاهر عریان. سید على كتابفروشی شیرازى, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۳۰۶.
۱۳۰۵
خلعت بخشیدن بهلول علیه ‏الرحمة. [بازار حلبی سازها], طهران, ص ٨ص, ۱۳۰۵.
د‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ق‍‍اش. م‍طب‍‍ع‍ه‌ ش‍ورو‌ی‌، م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌ و ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ خ‍ی‍‍ام‌, بی جا, ص ج, ۱۳۰۵.
یحیی دولت آبادی, شهرناز: داستان ادبی، اخلاقی و تاریخی. مطبعه مجلس, طهران, ص ٢٥٨ص, ۱۳۰۵.
عروسى کردن پیره زن نود ساله. دارالخلافه, طهران, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
عبیدالله عبید زاكانی‌, کتاب موش و گربه و کتاب سنگتراش. مطبعه آفتاب, برلین, ص ٢٤ ص, ۱۳۰۵.
مناجات پیرمرد خارکش. مطبع محمدى, شیراز, ص ٨ ص, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. م‍روج‌ ک‍ت‍‍اب‍چ‍‍ی‌، مطبعه مجلس, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ٢ج, ۱۳۰۴.
عاق والدین. مطبوعه نادرى, پریس بمبئ, ص ۱۲ص, ۱۳۰۴.
عروسى کردن بهلول, (بجهت سرگرمی اطفال). مطبعه علمى, تهران, ص ٧ ص, ۱۳۰۴.
۱۳۰۲
د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌, ی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک. مطبع شرافت, ب‍م‍ب‍ئ‍‍ی‌, ص ٢ج, ۱۳۰۲.
داستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین. مطبعه اقبال, بی جا, ص ۳۱ص, ۱۳۰۲.
نظم اللاّلى. كتابخانه حقیقت, تبریز, ص ۸ ص, ۱۳۰۲.
۱۲۹۷
حکایت دختر مصرى که در خواب عاشق حضرت على اکبر شد. مطبعه آقا میرزا على‏اصغر, طهران, ص ۱٦ ص, ۱۲۹۷.
۱۲۹۳
محمد علی مظفری, تعلیم البنات. میرزا على ‏اصغر, طهران, ص ٩٠ص, ۱۲۹۳.
حسن رشدیه, شرعیات, سال دوم. ادب، مطبعه برادران باقرزاده, طهران, ص ٤٨ص, ۱۲۹۳.
۱۲۹۱
محمد علی مظفری, تعلیم البنات. كتابخانه علمیه مظفرى, طهران, ص ٩٠ص, ۱۲۹۱.
۱۲۹۰
ابراهيم بن احمد صنيع السلطنه, اخلاق مصور. مطبعه کتابخانه علميه مصدق, طهران, ص ٢ج, ۱۲۹۰.
تربیه البنات. مطبعه آقا میرزا علی اصغر, طهران, ص ج, ۱۲۹۰.
رستم‏نامه از برای سرگرمی اطفال. حاجی عبدالرحیم علمی, طهران, ص ٢٦ ص, ۱۲۹۰.
حسن رشدیه, صرف فارسی: از منتخبات وزارت معارف براى تدریس در سال سیم مدارس ابتدایى. كتابخانه محمودیه، شركت رشدیه, طهران, ص ۴۲ص, ۱۲۹۰.
معراج‏نامه و سایر مرثیه‏ها. مطبعه حاجى عبدالرحیم, بی جا, ص ۴۷ ص, ۱۲۹۰.
۱۲۸۹
بحر الطویل حدیث کسا و پنج تن آل عبا. میرزا علی اکبر کتابفروش, بی جا, ص ١٤ص, ۱۲۸۹.
۱۲۸۸
حسن رشدیه, صد درس. كتابخانه علمیه‏اسلامیه, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۲۸۸.
۱۲۸۷
افسانه شنگول و منگول. مطبعه دارالطباعه میرزاعبدالله شیرازى, بی جا, ص ١٦ص, ۱۲۸۷.
علی اکبر عشقی, منظومه سماوریه. مشهدى خداداد, [طهران], ص ١٦ ص, ۱۲۸۷.
محمد بن حس بهایی, نان و حلواى شیخ بهائى علیه الرحمه. بی نا, بی جا, ص ٣٢ ص, ۱۲۸۷.