داستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین

عنوانداستان سنگتراش و قصه سلطان جمجمه و حکایت مهمانی کردن شبان و حکایت پیر گیر و موسی و قصه شیرین عبارت مرد لر و داستان خواجه هم الدین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٨چ
پدیدآورندگان همکارتاجر کتابفروش, حسین, تاج بخش, محسن
عنوان دیگر

عنوان دیگر: هفت کتاب

ناشرمطبعه اقبال
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۰۲
تعداد صفحه۳۱ص
اندازه۱۸*۱۱س.م
پدیدآورندگان

حسب الفرموده آقا میرزا حسین تاجر کتابفروش؛ [تصویرگر] محسن تاج بخش

موضوعآقا میرزا حسین تاجر کتابفروش, ادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, کتاب, مجموعه ها, محسن تاج بخش, منظومه اندرزی, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل