تعلیم البنات

عنوانتعلیم البنات
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٧د
پدیدآورندگانمظفری, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

١٢٥٣- ١٣٤٠

پدیدآورندگان همکارمحمد علیخان,, حسینی برغانی, مرتضی
ناشركتابخانه علمیه مظفرى
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۱
تعداد صفحه٩٠ص
اندازه٥/٢٠*١٤ س.م
پدیدآورندگان

تالیف محمد علیخان؛ كاتب مرتضى حسینى برغانى

موضوعدختران, دستنامه ها, کتاب, کتاب درسی, مجموعه ها, محمد علی مظفری, محمد علیخان, مرتضى حسینى برغانى
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

نوع چاپ

چاپ سنگی

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٣١ق=[١٢٩١ش.]
متن کامل

مجموعه ی ۳۶ درس در آداب نظافت، خانه دارى و... برای مدارس دختران.