نان و حلواى شیخ بهائى علیه الرحمه

عنواننان و حلواى شیخ بهائى علیه الرحمه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨٣چ
پدیدآورندگانبهایی, محمد بن حس
تاریخ تولد - وفات

٩٥٣-١٠٣١

پدیدآورندگان همکارگلپایگانی, داود
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۸۷
تعداد صفحه٣٢ ص
اندازه۱۸*۱۱ س.م
پدیدآورندگان

شیخ بهایی؛ کاتب داود الگلپایگانی

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, بی نا, داود الگلپایگانی, شعر فارسی, شیخ بهایی, کتاب, مجموعه ها, محمد بن حسین شیخ بهایی
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل