رستم‏نامه از برای سرگرمی اطفال

عنوانرستم‏نامه از برای سرگرمی اطفال
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٧چ
پدیدآورندگان همکارکتابچی, احمد, میرزا احمد تاجر کتابفروش طهرانی,, خوانساری, کاتب عباس
ناشرحاجی عبدالرحیم علمی
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۰
تعداد صفحه٢٦ ص
اندازه۱۸*۱۱س.م
پدیدآورندگان

سفارش دهنده حاجی سید احمد کتابچی، میرزا احمد تاجر کتابفروش طهرانی؛ کاتب عباس صانعی خوانساری

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه حماسی, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, حاجی سید احمد کتابچی, حاجی عبدالرحیم علمی, کاتب عباس صانعی خوانساری, کتاب, میرزا احمد تاجر کتابفروش طهرانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل