ارک‍ک‌ خ‍‍الا ق‍ی‍ز‌ی‌ ی‍‍ا خ‍ود ک‍ل‍ص‍ن‍م‌ خ‍‍الا ‌او‌غ‍ل‍‍ی

عنوانارک‍ک‌ خ‍‍الا ق‍ی‍ز‌ی‌ ی‍‍ا خ‍ود ک‍ل‍ص‍ن‍م‌ خ‍‍الا ‌او‌غ‍ل‍‍ی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١١٨ک
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴- ۱۳۴۵

ناشربی نا
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۰۶
تعداد صفحه۳۱ص
موضوعبی نا, جبارباغچه بان, کتاب
متن کامل