تربیه البنات

عنوانتربیه البنات
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٦د
پدیدآورندگان همکارخان, میرزا عزیز
ناشرمطبعه آقا میرزا علی اصغر
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۰
تعداد صفحهج
اندازه٢١*٥⁄١٣ س.م
پدیدآورندگان

مترجم میرزا عزیزالله خان

موضوعدختران, کتاب, کتاب درسی, مجموعه ها, میرزا عزیزالله خان
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل