عاق والدین

عنوانعاق والدین
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٨چ
عنوان دیگر

عنوان دیگر: كتاب مستطاب عاق والدین

ناشرمطبوعه نادرى
مکان انتشارپریس بمبئى
سال انتشار۱۳۰۴
تعداد صفحه۱۲ص
اندازه۱۸*۱۰س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه دینی, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل