مناجات پیرمرد خارکش

عنوانمناجات پیرمرد خارکش
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٦چ
ناشرمطبع محمدى
مکان انتشارشیراز
سال انتشار۱۳۰۵
تعداد صفحه٨ ص
اندازه۱۷*۵/۱۰ س.م
موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, کتاب, منظومه دینی
نوع چاپ

چاپ سنگى، كتاب ورقى

متن کامل