معراج‏نامه و سایر مرثیه‏ها

عنوانمعراج‏نامه و سایر مرثیه‏ها
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٣چ
پدیدآورندگان همکارخوانسارى,, حسین و محمود تاجر کتابفروش,
ناشرمطبعه حاجى عبدالرحیم
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۹۰
تعداد صفحه۴۷ ص
اندازه۱۸*۱۱س.م.
پدیدآورندگان

مدّاح و بازنویس خوانسارى؛ سفارش دهنده حسین و محمود تاجر كتابفروش

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, چاپ سنگی, حسین و محمود تاجر کتابفروش, حسین و محمود تاجر كتابفروش, خوانسارى, کتاب, منظومه حماسی دینی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى ،كتاب ورقى

متن کامل