کتاب موش و گربه و کتاب سنگتراش

عنوانکتاب موش و گربه و کتاب سنگتراش
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٧چ
پدیدآورندگانعبید زاكانی‌, عبیدالله
تاریخ تولد - وفات

-٧٧٢ق

پدیدآورندگان همکارعبدالشکور,
ناشرمطبعه آفتاب
مکان انتشاربرلین
سال انتشار۱۳۰۵
تعداد صفحه٢٤ ص
اندازه٥/١٧*٥/١٢ س.م
پدیدآورندگان

از عبید زاکانی؛ بسعی و اهتمام عبدالشکور

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, عبدالشکور, عبید زاکانی, عبیدالله عبید زاکانى, کتاب, منظومه اندرزی, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

نوع چاپ

چاپ سنگی

متن کامل