۸۱۳ هشتصد و سیزده از ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ خ‍‍ارق‌ ‌ال‍‍ع‍‍اده‌ ‌آرس‍ن‌ ل‍وپ‍ن‌

عنوان۸۱۳ هشتصد و سیزده از ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ خ‍‍ارق‌ ‌ال‍‍ع‍‍اده‌ ‌آرس‍ن‌ ل‍وپ‍ن‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٦ک
پدیدآورندگانلبلان, موریس
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٤-١٩٤١

پدیدآورندگان همکارفلسفی, نصرالله
ناشرمحمد رمضانی، مطبعه سعادت
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۰۳
تعداد صفحه۲ج
پدیدآورندگان

موريس لبلان؛ ترجمه آقای میرزا نصراللّه خان فلسفی

موضوعآقای میرزا نصراللّه خان فلسفی, داستان پلیسی, داستان فرانسوی, کتاب, موریس لبلان, موريس لبلان
بهاء

٣ قران

عنوان کوتاهاز علمیات آرسن لوپن: دزد فرانسوی
متن کامل

سلطان الماس ها که مرد با نفوذی است، به قتل می‏رسد و تمام الماس ها و اسناد مهم اش به سرقت می‏رود. آرسن لوپن در قالب شخصیت‏های متفاوت وارد ماجرا می‏شود. سرانجام در حالی که پلیس گیج و سرگردان است، آرسن لوپن قاتل و همکارانش را دستگیر می‏کند.