تخمیس موش و گربه و شش بند ترجیع شیطان

عنوانتخمیس موش و گربه و شش بند ترجیع شیطان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٩چ
پدیدآورندگانچرکچی, اسماعیل
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۸۶
تعداد صفحه۳۹ ص
اندازه۱۸*٥/١٠ س.م
پدیدآورندگان

من کلام اسماعیل چرکچی

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, اسماعیل چرکچی, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, بی نا, چاپ سنگی, کتاب, منظومه داستانی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل