توبه نصوح

عنوانتوبه نصوح
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩چ
پدیدآورندگان همکارکتاب فروش, نصرالله, خوانسارى, محمد اسماع, مهرخوان, میرزا نصرا
ناشرمطبعه اتحاد
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۰۷
تعداد صفحه٢٢ ص
اندازه۱۷*۱۰ س.م
پدیدآورندگان

بسعی و اهتمام جناب آقای میرزا نصرالله کتاب فروش؛ سفارش دهنده محمد اسماعیل خوانسارى؛ كاتب میرزا نصرالله مهرخوان

موضوعآقای میرزا نصرالله کتاب فروش, ادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه معجزه, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب, محمد اسماعیل خوانسارى, میرزا نصرالله مهرخوان
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

۱۰ شاهى

متن کامل