د‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌

عنواند‌ام‌ گ‍س‍ت‍ر‌ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٢ک
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٣-١٣٥٢

پدیدآورندگان همکارصنعتی زاده کرمانی, عبدالحسین
عنوان فرعیی‍‍ا ‌ان‍ت‍ق‍‍ام‌ خ‍و‌ا‌ه‍‍ان‌ م‍زدک
ناشرمطبع شرافت
مکان انتشارب‍م‍ب‍ئ‍‍ی‌
سال انتشار۱۳۰۲
تعداد صفحه٢ج
اندازه٢٠*١٤س.م
پدیدآورندگان

ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ز‌اده‌ ک‍رم‍‍ان‍‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, داستان‌ تاریخی, داستان فارسی, ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ی‌ ز‌اده‌ ک‍رم‍‍ان‍‍ی‌, عبدالحسین صنعتی‌ ز‌اده‌ ک‍رمانی‌, کتاب
گروه سنی(د،ه)
نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٠٢
متن کامل

ملکه با ورود به خوابگاه یزدگرد از تصمیم او به خودکشى آگاه مى‏شود. شاه را از این کار باز مى‏دارد و چون یزدگرد بى یاور و تنها مانده است به فکر یارى جستن از فرخزاد سردار بزرگ ایران مى‏افتد. مزدکیان هم پنهانى با اعراب در حمله به ایران همراه شده‏اند. فرخزاد به گردآورى سپاه مى‏پردازد و جنگ با مسلمانان آغاز مى‏شود. از آن سو شاه هم که تنها مانده است، نامه‏اى به هرمزان مى‏نویسد و او را به ایران فرا مى‏خواند. در این میان داستان با شرح دسیسه چینى‏هاى مزدکیان، جنگ هاى ایرانیان با اعراب و اسلام آوردن هرمزان ادامه مى‏یابد. مزدکیان که تا عمق دربار یزدگرد نفوذ کرده‏اند، از همه ی اسرار دربار آگاه مى‏شوند و به موقع توطئه‏هاى دربار را براى نابود کردن خود کشف مى‏کنند. سر انجام با پیشروى مسلمانان، یزدگرد و خانواده‏اش از مداین مى‏گریزند. مزدکیان یزدگرد را تعقیب مى‏کنند و او را در آسیابى مى‏کشند. هرمزان هم خلیفه (عمر بن خطاب) را که او را به ناحق جانشین على مى‏داند، به قتل مى‏رساند وخود نیز به دست جلادان عمر کشته مى‏شود.Best Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp