راه نو

عنوانراه نو
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۰۹۳
پدیدآورندگانکاظم زاده ایرانشهر, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٢-١٣٤٠

عنوان فرعیدر تعلیم و تربیت
ناشرایرانشهر
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۰۷
تعداد صفحهج
پدیدآورندگان

ن‍گ‍‍ارش‌ ح.‌ ک‍‍اظم‌ز‌اده‌ ‌ای‍ر‌ان‍ش‍‍ه‍ر

موضوعآموزش و پرورش, ایرانشهر, تربیت کودک, تربیت معلم, حسین کاظم زاده ایرانشهر, کاظم‌زاده ‌ایرانشهر، حسین, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

قیمت در ایران ٢١ قران در خارج ١١ شیلینگ

متن کامل

درباره ی تعلیم و تربیت، مقایسه ی تعلیم و تربیت در ایران و کشورهای اروپایی و امریکایی، تاثیر تعلیم و تربیت در زندگی فردی و اجتماعی، توضیح درباره ی تعلیم و تربیت درست و خوب که باید عملی، حسی، استقلالی باشد و تربیت بدنی، تربیت اخلاقی، تربیت دختران و تربیت اجتماعی را در بر بگیرد. همچنین افکار بزرگان درباره ی کودک و دنیای کودکی، ویژگی های مدارس جدید، روش تربیت مونتسوری، روش کار مونتسوری در کودکستان های اروپایی و آمریکایی، آزادی و اطاعت بچه ها، پرورش قوای بدنی و حسی بچه، بازی ها و بازیچه ها، مدارس ابتدایی و صد دستور برای مادران و مربیان.