خاله قرباغه و عروسى لاک‏پشت و ملانصرالدین

عنوانخاله قرباغه و عروسى لاک‏پشت و ملانصرالدین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٢چ
پدیدآورندگانمیرزای شیدا,
پدیدآورندگان همکارکتاب فروش, نصرالله
ناشرسعادت، مطبعه اخوان كتابچى (اسلامیه)
مکان انتشار[طهران]
سال انتشار۱۳۰۸
تعداد صفحه۱۶ ص
اندازه۸ *٥/١٧ س.م.
پدیدآورندگان

بازنویس میرزاى شیدا؛ سفارش دهنده میرزا نصرالله كتاب فروش

موضوعادبیات تالیف, ادبیات مکتبخانه ای, افسانه اندرزی تمثیلی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, چاپ سنگی, کتاب, میرزا نصرالله كتاب فروش, میرزاى شیدا
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

١١ شاهی

متن کامل