تعلیم البنات

عنوانتعلیم البنات
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٠د
پدیدآورندگانمظفری, محمد علی
تاریخ تولد - وفات

١٢٥٣- ١٣٤٠

پدیدآورندگان همکارملک ‏الخطاطین,
ناشرمیرزا على ‏اصغر
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۳
تعداد صفحه٩٠ص
اندازه١٥*٢١
پدیدآورندگان

تاليف محمد علی مظفری؛ كاتب ملك ‏الخطاطین

موضوعدختران, دستنامه ها, کتاب, کتاب درسی, مجموعه ها, محمد علی مظفری, ملک ‏الخطاطین, ملك ‏الخطاطین
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

نوع چاپ

چاپ سنگى

نوبت چاپچاپ سوم: ١٣٣٣ق.= [١٢٩٣ش.]
متن کامل

مجموعه ى ۳۶ درس در آداب نظافت، خانه دارى و... برای مدارس دختران.