صد درس

عنوانصد درس
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٦د
پدیدآورندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

١٢٢٩-١٣٢٢

پدیدآورندگان همکارحسینی برغانی, مرتضی
ناشركتابخانه علمیه‏اسلامیه
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۲۸۸
تعداد صفحه١٠٠ص
اندازه٢٠*٥/١٣س.م
پدیدآورندگان

تالیف حسن رشدیه؛ كاتب مرتضى حسینى برغانى

موضوعحسن رشدیه, کتاب, کتاب خواندن (ابتدایی), کتاب درسی, مرتضى حسینى برغانى
نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

٧٠٠ دینار

نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٢٧ق=(١٢٨٨ش)
متن کامل

مجموعه ی ۱۰۰ درس در ۱۰۰صفحه براى آموزش کودکان سال‏هاى اول دبستان.