کاربرگه

Found 121 results
فیلترها: کلیدواژه is نقد ادبی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
علی اشرف درویشیان, صمد جاودانه شد. توپ, تهران, ص ۴۲ص, ۱۳۵۲.
ابوالقاسم انجوی شیرازی, گل به صنوبر چه کرد ؟. امیركبیر, تهران, ص ج, ۱۳۵۲.
نسرین زنگنه, نقدی بر کتاب گمشده ی لب دریا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٣١-٣٢, ۱۳۵۲.
فاطمه نیکروش, نقدی بر ماهی سیاه کوچولو. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٢٥, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
غلامرضا امامی, پسرک چشم آبی, نوشته جواد مجابی، نقاشی از فرشید مثقالی ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۵, ۱۳۵۱.
ژاله رفیع زاده, رفیع زاده, ژاله, و آتشی, منوچهر, تماشای کودکان و نوجوانان : درباره کتاب بحث کنیم : گمشده لب دریا. تماشا, ص ٩٦, ۱۳۵۱.
سگ کوره پز : تجسسی در دنیای کودکانه. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۵۱.
کتاب : نقد و بررسی : فرزند زمان خویشتن باش. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۳], ۱۳۵۱.
معرفی چند کتاب تازه : قبل از دبستان و سالهای اول دبستان : سوئی می (ماهی سیاهه). گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۰-۱۱, ۱۳۵۱.
معرفی چند کتاب تازه : قبل از دبستان و سالهای اول دبستان : فردریک. گزارش شورای کتاب کودک, ص ۱۱, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
محمود قادری و فریور, فریده, انتقاد کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۱۱], ۱۳۵۰.
محمود قادری و طاهباز, سیروس, انتقاد کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۵], ۱۳۵۰.
منوچهر آتشی, کتاب : نقد و بررسی : بچه چطور بدنیا می آید ؟. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص ۶-۷, ۱۳۵۰.
منوچهر آتشی, معرفی و نقد کتاب : بچه چطور به دنیا میاد. تماشا, ص ۵۷, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
محمود مشرف آزاد تهرانی, من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید. کارنامه کانون پرورش فکری ودکان و نوجوانان (اخبار داخلی), ص ۳, ۱۳۴۹.
نادر ابراهیمی, نقدی کوتاه بر کتاب کودک، سرباز و دریا, جنگ را کودکان به وجود نمی آورند .. ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
صمد بهرنگی, ادبیات کودکان : سخنی درباره کتاب آوای نوگلان. در بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس, صص ۱۲۰-۱۲۹, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
صمد بهرنگی, آوای نوگلان. راهنمای كتاب, صص ۴۸-۵۳, ۱۳۴۷.
بررسی کوتاه از کتابهای کانون. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ٦, ۱۳۴۷.
رضا بالنده, جانبدار و نه سرگردان. آرش, ص ٤٧-٥٤, ۱۳۴۷.
صمد بهرنگی, سخنی درباره : آوای نوگلان, مجموعه شعر برای كودكان". نگین, صص ۱۲-۱۳, ۱۳۴۷.
م. ع. موسوی فریدنی, صمد بهرنگی: افسانه ای ناتمام. نگین, ص ٢١، ٥٩-٦١, ۱۳۴۷.
کرامت رعنا حسینی, معجون غریبی بنام کتب درسی !, فارسی برای سال دوم ابتدائی .. ". نگین, ص ٢٦-٢٧, ۱۳۴۷.
۱۳۴۱
معرفی کتاب‌های تازه: کودکان و جوانان, افسانه‌های ایرانی ". راهنمای کتاب , ص ٦٣٨, ۱۳۴۱.
۱۳۳۹
توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد. راهنمای كتاب, صص ۶-۷, ۱۳۳۹.
توران میرهادی (خمارلو), داستان عروسک. راهنمای كتاب, صص ۴۷۹-۴۸۱, ۱۳۳۹.
۱۳۳۸
توران میرهادی (خمارلو), انتقاد کتاب نوجوانان : نخستین روزهای جهان، نخستین مردم جهان. سپیده فردا, صص ۶۲-۶۸, ۱۳۳۸.
توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد. راهنمای كتاب, صص ۵۶۵-۵۶۹, ۱۳۳۸.
کیهان، مسعود, جغرافی جهان برای خردسالان. راهنمای کتاب, صص ۱۰۹-۱۱۱, ۱۳۳۸.
خواندنی ‌های کودکان, نظرآزمایی ". راهنمای کتاب, ص ٥١٩-٥٢١, ۱۳۳۸.
لیلی آهی (ایمن), خواندنی‌ های کودکان و نوجوانان. راهنمای کتاب, ص ١٥٩-١٦١, ۱۳۳۸.
دو خواندنی خوب برای کودکان. کتاب‌های ماه, ص پشت جلد، ٢٩-٣٢, ۱۳۳۸.
حوری فرید, قصه‌های برگزیده از هزار و یکشب. سپیده فردا, ص [٩٠]-٩٢, ۱۳۳۸.
منوچهر امیری, کتاب‌های تازه : ماجراهای اولیور توایست. سخن, ص ١٠٦-١٠٩, ۱۳۳۸.
محیط طباطب محمد, مساله کتاب مدرسه. تهران مصور, ص ١٣، ٥٠, ۱۳۳۸.