نقدی بر کتاب گمشده ی لب دریا

عنواننقدی بر کتاب گمشده ی لب دریا
گونهمقاله
شماره دسترسی٢٤١٧م
نویسندگانزنگنه, نسرین
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ماه ١٣٥٢

شماره

دوره ٦ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣١-٣٢
موضوعزنگنه، نسرین, ساعدی، غلامحسین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), گمشده ی لب دریا (کتاب), مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب «گمشده ی لب دریا» اثر غلامحسین ساعدی با نقاشی زمان زمانی که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.jordan release date | Marki