من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید

عنوانمن حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید
گونهمقاله
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲-۱۳۸۴

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری ودکان و نوجوانان (اخبار داخلی)
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

۳۰ بهمن ۱۳۴۹

شماره

دوره ۳ ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاحمد رضا احمدی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, محمود مشرف آزاد تهرانی, مقاله, من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید (کتاب), منابع نوشتاری, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب "من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید " نوشته احمد رضا احمدیSportswear Design | NIKE AIR HUARACHE