جادوگر شهر زمرد

عنوانجادوگر شهر زمرد
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
ناشرراهنمای كتاب
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۸

شماره

س ۲ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶۵-۵۶۹
موضوعابوالقاسم حالت, ادبیات ترجمه, اندیشه (ناشر), توران میرهادی (خمارلو), جادوگر شهر زمرد (کتاب), حالت، ابوالقاسم, راهنمای کتاب, فرانکلین (ناشر), مقاله, منابع نوشتاری, نقد ادبی
متن کامل

در آغاز معرفی کوتاهی از کتاب "جادوگر شهر زمرد"، نوشته فرانک باوم با ترجمه ابوالقاسم حالت از انتشارات نشر اندیشه، ارائه شده و خلاصه‌ داستان آمده است. سپس به بررسی داستان و بیان نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است.Adidas shoes | jordan Release Dates