صمد بهرنگی: افسانه ای ناتمام

عنوانصمد بهرنگی: افسانه ای ناتمام
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٩٠٧
نویسندگانموسوی فریدنی, م. ع.
ناشرنگین
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

٣٠ مهر ١٣٤٧

شماره

س ٤ ش ٤١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢١، ٥٩-٦١
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعصمد بهرنگی, مقاله, موسوی فریدنی، م. ع, نقد ادبی, نگین
متن کامل

بررسی و تحلیل افکار و باورهای صمد بهرنگی با توجه به آثار او و نقد و بررسی آن ها.Running Sneakers | Autres