نقدی بر ماهی سیاه کوچولو

عنواننقدی بر ماهی سیاه کوچولو
گونهمقاله
شماره دسترسی٩٠٦٠
نویسندگاننیکروش, فاطمه
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

تیر ١٣٥٢

شماره

دوره ٦ ش ٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٥
موضوعصمد بهرنگی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ماهی سیاه کوچولو (کتاب), مقاله, نقد ادبی, نیکروش، فاطمه
متن کامل

نقد و بررسی داستان "ماهی سیاه کوچولو"، آخرین اثر صمد بهرنگیNike air jordan Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp