مساله کتاب مدرسه

عنوانمساله کتاب مدرسه
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, محیط طباطب
ناشرتهران مصور
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

١٩ شهریور ١٣٣٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣، ٥٠
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعتهران مصور, کتاب درسی, محیط طباطبایی، محمد, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی محتوای کتاب های درسی و بهای آن ها و تقاضا برای رسیدگی بیشتر به وضعیت این کتاب هاbest Running shoes brand | adidas