انتقاد کتاب نوجوانان : نخستین روزهای جهان، نخستین مردم جهان

عنوانانتقاد کتاب نوجوانان : نخستین روزهای جهان، نخستین مردم جهان
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۸

شماره

دوره ۳، س ۶ ش ۸،۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲-۶۸
موضوعاحمد بطحایی, ادبیات ترجمه, ایمز، جرالد, بطحایی، احمد, توران میرهادی (خمارلو), جرالد ایمز, رز وایلر, سپیده فردا, فرانکلین (ناشر), مقاله, منابع نوشتاری, نخستین روزهای جهان (کتاب), نخستین مردم جهان (کتاب), نقد ادبی, وایلر، رز
متن کامل

در آغاز دو کتاب " نخستین روزهای جهان " و " نخستین مردم جهان " اثر جرالد ایمرو و روز وایلر، ترجمه‌ی احمد بطحائی که انتشارات فرانکلین در سال ۱۳۳۸ چاپ کرده، معرفی شده‌اند. سپس جایگاه این کتاب‌ها از لحاظ موضوعی در فهرست کتاب‌های فارسی برای کودکان، و پس از آن از دیدگاه ترجمه و چاپ،‌ بررسی شده‌اند.best shoes | Sneakers