جانبدار و نه سرگردان

عنوانجانبدار و نه سرگردان
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٠٢٤
نویسندگانبالنده, رضا
ناشرآرش
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

آذر ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤٧-٥٤
موضوعآرش, بالنده، رضا, صمد بهرنگی, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی آثار صمد بهرنگی با توجه به درونمایه های آثار او.Asics footwear | Nike React Element 87