ادبیات کودکان : سخنی درباره کتاب آوای نوگلان

عنوانادبیات کودکان : سخنی درباره کتاب آوای نوگلان
گونهمقاله
نویسندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

ناشردر بهرنگی، صمد. مجموعه مقالات. تبریز: شمس
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۰-۱۲۹
موضوعآوای نوگلان (کتاب), شمس, صمد بهرنگی, عباس یمینی شریف, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نخست به نکاتی که از دیدگاه نویسنده ی نقد لازم است در کتاب های کودکان بیاید، اشاره شده است. سپس به بررسی مجموعه شعر "آوای نوگلان"، سروده ی عباس یمینی شریف که انجمن کتاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۴۵منتشر کرده، پرداخته و درباره ی محتوا، معنی و وزن شعرها نظر داده است.jordan Sneakers | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp