صمد جاودانه شد

عنوانصمد جاودانه شد
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٢٨٠
پدیدآورندگاندرویشیان, علی اشرف
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۰-

ناشرتوپ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه۴۲ص
اندازه۵/۱۴*۵/۲۰س.م
پدیدآورندگان

علی اشرف درویشیان

موضوعتوپ, صمد بهرنگی, علی اشرف درویشیان, کتاب, کتابشناسی, نقد ادبی
گروه سنی(د، ه)
بهاء

۱ تومان

نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۴۸، چاپ دوم: ۱۳۵۲
تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

معرفی، شرح حال و بررسى آثار صمد بهرنگى.best Running shoes | Nike SB