مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی

عنوانمطالعه در داستانهای عامیانه فارسی
گونهمقاله
شماره دسترسی٥١٤٥
نویسندگانمحجوب, محمد جعفر
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-١٣٧٤

ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

یکشنبه ٢ تیر ١٣٤٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨٠-٨٦
موضوعادبیات عامیانه, ایران, کتاب هفته, محجوب، محمد جعفر, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

بررسی داستان های عامیانه ی فارسی از دیدگاه های گوناگون، شامل: قهرمان های این داستان ها، تیپ های محبوب و منفور، زنان و تأثیر حضور آن ها، منابع و مآخذ داستان های عامیانه، نقاط ضعف داستان هاو تعداد آن ها. در پایان نیز به سودمندی ها و نتایج به دست آمده از مطالعه و بررسی داستان های عامیانه اشاره شده است.affiliate tracking url | Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%