کتاب هفته : قصه های خوب برای بچه های خوب

عنوانکتاب هفته : قصه های خوب برای بچه های خوب
گونهمقاله
شماره دسترسی٦٦٧٣
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

٥ خرداد ١٣٤٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩٧
موضوعآذریزدی، مهدی, قصه های خوب برای بچه های خوب (کتاب), کتاب هفته, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی مجموعه کتاب های «قصه های خوب برای بچه های خوب»، شامل قصه هایی از کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندبادنامه و قابوسنامه.Running sneakers | Nike