معرفی چند کتاب تازه : قبل از دبستان و سالهای اول دبستان : سوئی می (ماهی سیاهه)

عنوانمعرفی چند کتاب تازه : قبل از دبستان و سالهای اول دبستان : سوئی می (ماهی سیاهه)
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۱۱ن ا
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۱
موضوعپدیده (ناشر), سوئی می, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, لیونی، لئو, مقاله, نژد جوادی پور، محمد, نقد ادبی
متن کامل

خلاصه ای از داستان "سوئی می" نوشته ی لئو لئونی، ترجمه محمد نژد که از سوی انتشارات پدیده منتشر شده است، به همراه نقد و بررسی کوتاهی کتاب. این بررسی بیشتر به نام کتاب، چاپ آن و قیمتش اشاره می کند.Running sports | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival